Köpcentrum, sjukhus, skolor, kontor och hotell är några exempel där det ställs stora krav på skyltningen. När det kommer till profilering av kommersiella och offentliga rum kan vi vara med i processen - Gärna så tidigt som möjligt.

 

Var börjar ett projekt?

Redan i planeringsstadiet läggs grunden för en effektiv profilering, eller skyltning om man så vill. Får vi vara med och planera så kan vi vara med och påverka och hjälpa till att föreslå konstruktioner och lösningar med hänsyn till bland annat miljö, utsatthet, utseende, hållbarhet och ekonomi. På så vis så blir hela projektet bättre och risken att profileringen kommer upp i slutet av produktionen med nödlösningar som följd minskar. 

Syftet med profileringen 

Det finns naturligtvis många och olika syften när man tar sig an ett profileringsuppdrag. Förutom rena marknadsförings- och varumärkesmässiga syften så handlar det om att hitta dit och det man vill. Utrymmesvägar, lokaler, toaletter och städutrustning är några exempel. Profilering kan innebära kontrastmarkering, så att inte människor går in i fönster och glaspartier. Det kan även handla om fordonsdekor, display och exponeringsmaterial. 

Fasadskylt eller totalentreprenad

Omfattningen på projektet spelar ingen roll. Vi går alltid in med så stora resurser som behövs. Vi är duktiga på att sy ihop specialkonstruktioner, det kan vara bra att veta om man ska ha en specialdesignad receptionsdisk eller montera ett tåg på en stolpe. 

 

SÅ HÄR ARBETAR VI

Med erfarna projektledare, designers, konstruktörer och montörer så hjälper vi dig genom projektet. Vi är vana vid att kommunicera med alla inblandade i stora projekt och bistår gärna med vår expertis i kontakt med arkitekter, byggledare, myndigheter och fastighetsägare.

FÖRSTUDIE

Utifrån ritningar, lokaliteter, önskemål och yttre omständigheter börjar vi vår resa. Vi kartlägger vad som ska göras och när i byggprocessen det ska ske. 

DESIGN, FOTOMONTAGE OCH SKISSER

Ett designat skyltprogram. Ett fotomontage över hur skylten kommer se ut på byggnaden i dag- och nattljus. Skisser över hur skyltarna ska placeras in och en grafisk manual över vad som får, och inte får göras inom ramen för den grafiska profilen. Det är exempel på arbetsuppgifter som ligger på våra grafikers och designers bord. 

BYGGLOV OCH TILLSTÅND

Bygglovsansökningar är olika för olika kommuner och olika projekt, ofta förutsätter det kartor och annat grafiskt material. För våra grafiker och projektledare är det enkelt att tillhandahålla rätt material. Vill ni sköta bygglovshantering själva hittar ni mer information och blanketter här

KONTAKTER 

När man funnits länge på marknaden har man ett brett och kvalitetssäkrat kontaktnät. För oss är det enkelt att snabbt ha rätt personal och utrustning på plats. Det säkerställer att tider hålls och att kvalitet och säkerhet alltid prioriteras. 

 

KOM IGÅNG

Vi vill att det ska vara enkelt att arbeta med oss. Slå oss en signal och prata förutsättningslöst om ert projekt. Alltid kan vi komma med några tips och råd som kan vara användbara oavsett om vi eller någon annan utför arbetet. 

11 augusti 2017

Äntligen augusti!

Nu är vi tillbaka igen efter semestern! I veckan har vi bland…
11 april 2017

FINANSIERINGSLÖSNINGAR I SAMARBETE MED WASA KREDIT

Vi är glada att vi från och med nu kan erbjuda våra…