Sammanhängande koncept

I ett köpcentrum eller handelsområde är det viktigt med tydlighet och enhetlighet i skyltningen. Ofta är även tillgänglighet för synskadade viktigt inomhus.