Göta Neons bildarkiv

I Göta Neons bildarkiv gömmer sig en skatt. En skatt bestående av bilder som berättar Göteborgs
historia ur ett fasadperspektiv. Vi har bara lyft fram några stycken här, men i vårt arkiv finns flera
tusen bilder.