Lysande varumärken sedan 1954

1954 startades Göta Neon av Gunnar Fagberg på Kronhusgatan 17 i Göteborg. Redan från början var inriktningen tydlig, Göta Neon ska tillverka vackra och hållbara skyltar som bildar en helhet med sin omgivning och tillför något till byggnaden de sitter på. Även om utbudet utökats till att innefatta fler produkter och tjänster så kvarstår grundtanken. Att skapa tydliga hänvisningar, estetiska exponeringar, ekonomiskt hållbara lösningar och lysande varumärken.

VI ARBETAR SKYLTESTETISKT

Vad menar vi med skyltestetik? Det handlar om en kunskap och känsla att förstå den miljö skylten ska sitta i och anpassa den utifrån det. Ska skylten sitta i en gammal bruksmiljö eller i ett strikt kontorslandskap? På vilket avstånd ska den betraktas? Hur påverkar ljuset och övrig belysning runt omkring skylten? På dagen, på natten, över tid.

MED öga för DETALJER

Det är detaljerna som gör skillnaden, heter det i ett gammalt ordspråk, och det är vi de första att hålla med om. Vi lägger ned mycket tid på detaljer, ibland nästan onödigt mycket tid. Vad kan det handla om då? Det kan handla om att dölja kablar, sy in dem i väggen eller lacka detaljer som skruvhuvud och skenor.

EN SKYLT GÅR INTE IN OM NATTEN

Även om man vid blotta anblicken tycker att två skyltar ser lika bra ut så kan det över tid skilja massor när det kommer till att åldras med värdighet, både vackert och ekonomiskt. Vi är vana vid ett tufft klimat med mycket salt. Vi bygger våra skyltar därefter. Det handlar om att läsa av och förstå miljön skyltarna ska sitta i och anpassa dem efter den.

KÖP INTE SKYLTEN OSEDD

Vi arbetar ofta och gärna med fotomontage för att ge våra kunder och samarbetspartners så tydliga förutsättningar som möjligt. Får vi slå oss själva på bröstet så tycker vi nog att vi är ganska duktiga på detta. Titta bara på våra gamla skisser bland referenserna som är gjorda på 50- och 60-talet, för hand dessutom.   

UTBILDAD PERSONAL

3M MCS Garantier – En trygg investering i ditt varumärke.

När ni väljer dekorer och grafisk kommunikation som omfattas av 3M™ MCS™ Garantier, väljer ni ett tryggt och säkert alternativ för er reklaminvestering. Ni kan vara säkra på att alla ingående komponenter i er dekor och grafiska kommunikation är designade, matchade och mycket noga testade för att säkerställa att de fungerar ihop under önskad tidsperiod. Utbildade företag som tillverkar dekorer och grafisk kommunikation i enlighet med 3M MCS Garanti program; har av 3M utbildad personal, godkända tillverkningsmetoder och kan tillhandahålla 3M MCS Garanti.

 

MILJÖN

Miljöarbetet, tycker vi, handlar inte så mycket om vad man säger utan vad man gör. Vi på Göta Neon är inte på något sätt bäst i världen på miljö men vi försöker hela tiden att göra vårt jobb och vår värld lite bättre. Konkreta åtgärder vi tagit för miljön är installation av separator i vår montagehall, miljöstation för sortering och återvinning. 

KONVERTERING FÖR MILJÖN

Man kan kanske säga att vi konstant arbetar med miljöförbättring då vi föreslår och utför konverteringar till miljövänligare LED-teknik i skyltarna. Inte nog med att de saknar kvicksilver som neonet, de reducerar även elförbrukningen med upptill till 80 procent. 

ANSVAR HELA VÄGEN

Beträffande återvinningskedjan så tar vi ansvar för våra produkter under hela dess livslängd. När en exponering har tjänat sitt syfte så återtar vi materialet och separerar dem och återvinner de olika beståndsdelarna för sig. Speciellt viktigt är att se till att neon- och lysrör når deponin då de innehåller kvicksilver. Vill du veta mer i detalj vilka material vi hanterar och hur vi källsorterar och tar tillvara på vårt miljöfarliga avfall så hittar du vår källsortering här.

VÅRT KANSKE VIKTIGASTE BIDRAG TILL MILJÖN

Nyligen har vi bestämt oss för att även hjälpa våra kunder att bidra till en minskad miljöbelastning och nå sina miljö- och certifieringskrav för att därigenom aktivt bidra till en renare värld. Vi har under respektive produktkategori något som vi kallar miljövalet som ger våra kunder en valmöjlighet att själva vara med och påverka. Vi börjar i liten skala och kommer bygga på detta allteftersom vi kan erbjuda fler, bättre alternativ.

 

Göta Neon och Skyltsupport

2006 fick Martin Carlsson och Skyltsupport erbjudandet att ta över Göta Neon, vilket de naturligtvis ville göra. Som en naturlig del av detta slogs produktionen ihop i Vårgårda och namnet blev sedermera Göta Neon Skyltsupport AB, i vardagligt tal Göta Neon.

Styrkan i sammanslagningen är att Göta Neon med specialitet att tillverka och designa skyltar slogs ihop med Skyltsupport vars specialkunskap fanns inom konstruktion av upphängningsanordningar och montage av skyltar. Detta bidrar till stora kunskaper och erfarenheter för helheten, vilket kommer våra kunder tillgodo.

2011 presenteras ett nytt grafiskt utseende och företagets nya webbsida lanseras.

11 augusti 2017

Äntligen augusti!

Nu är vi tillbaka igen efter semestern! I veckan har vi bland…
11 april 2017

FINANSIERINGSLÖSNINGAR I SAMARBETE MED WASA KREDIT

Vi är glada att vi från och med nu kan erbjuda våra…